Výsledky vyhľadávania pre kus skratka

ARK arkus (skr.)
CIRK cirkusový (skr.)
EE Einsatzeinheit (skr.), zvláštne oddelenie rakúskej polície (nem.skr.)
KS kus (skr.)
NOVA forma automobilovej dane v Rakúsku, Normverbrauchsabgabe (skr.)
SVT silvered vessel test, skúška chemickej stability (angl.skr.)
TG tekuščego goda (skr.)
TST skúška, test (angl. skr.)
TVN skr. rakúskeho spolku prírody, rakúsky spolok prírody (skr.)
ÚKSUP Ústredný kontrolný a skúšobný podnik (skr.)