Výsledky vyhľadávania pre kus zn

ANEMPIRIA anempíria, málo znalostí získaných skúsenosťou (med.)
APLIKÁCIA použitie, uplatnenie, upotrebenie, prenesenie poznatkov a skúseností, látková alebo kožená ozdoba na odeve, spôsob použitia niečoho, použitie právnej normy na konkrétny prípad
AUSTRO- prvá časť zložených slov s významom juh, južný, Austrália, austrálsky, rakúsky, Rakúsko
AUTOPSIA vlastná skúsenosť, poznávanie chorobných zmien zrakom, pitevná obhliadka mŕtvoly
BRAUN rakúsky sochár a rezbár pôsobiaci prevažne v Česku (Matyáš Bernard, 1684-1738)
BRENTANO rakúsky filozof a teológ, predchodca fenomenológie, jeden z najvýznamnejších akademických filozofov druhej polovice 19. storočia, spoluzakladateľ rakúskej filozofickej tradície (Franz, 1838-1917)
BREZINA rakúsky spisovateľ a televízny moderátor programov pre deti (Thomas, *1963)
DECIBEL desatina belu, jednotka merania výkonu, útlmu, zisku, hladiny intenzity zvuku alebo akustického tlaku, značka dB
DEGER označenie 10 kusov v Dánsku
DEKER označenie 10 kusov v Nórsku