Výsledky vyhľadávania pre kut po nemec

AKUT akútny, po nemecky
ECKE kút, po nemecky
ECHT skutočný, po nemecky
FAKTEN skutočnosti, po nemecky
FAKTUM skutočnosť, po nemecky
LUTERÁNSTVO jeden z troch hlavných smerov reformačného kresťanstva, podľa zakladateľa nemeckého protestantizmu M. Luthera, základným rysom bolo spájanie abstraktného radikalizmu s náboženským chápaním skutočnosti
NISCHE kútik, po nemecky
REELL skutočne, po nemecky
REELL skutočný, po nemecky
TAT skutok, čin, akt, po nemecky