Výsledky vyhľadávania pre kutová

DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne, proti gustu žiadny dišputát
DEBATOVAŤ diskutovať
ROKOVAL diskutoval