Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre kvanto

BOHR autor kvantového modelu atómu
FEYNMAN americký fyzik, ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard, 1918-1988)
FEYNMAN jeden z najlepších amerických fyzikov 20. storočia ktorý značne rozšíril teóriu kvantovej elektrodynamiky (Richard 1918-1988)
GASER kvantový generátor žiarenia gama
HEISENBERG nemecký teoretický fyzik, spoluzakladateľ kvantovej mechaniky a nositeľ Nobelovej ceny (Werner Karl, 1901-1976)
CHARM šarm, pôvab, vlastnosť niektorých elementárnych častíc zachovávajúcich sa v silných interakciách, kvantové číslo charakterizujúce kvark
IRASER kvantový generátor žiarenia
KVANTOVÝ SKOK prechod systému z jedného kvantového stavu do druhého
KVANTOVÝ STAV fyzikálny stav mikročastice, ktorý je prípustný z hľadiska kvantovej teórie
KVANTOVÝSKOK prechod systému z jedného kvantového stavu do druhého