Výsledky vyhľadávania pre kyslíční

ANATAS kysličník titánu, štvorcový nerast, oxid titaničitý, kysličník titaničitý, druh nerastu, čierny nerast
ANATAS nerastný kysličník titančitý
HRDZA oxid (kysličník) železitý
CHALCEDÓN odroda kremeňa, kysličník kremičitý, polodrahokam
KOLKATAR práškový kysličník železitý používaný na leštenie skla alebo ako prísada do leštiacich pást
LIMONIT vodnatý kysličník železa, málo výdatná železná ruda, hnedeľ
OXID kysličník, zlúčenina chemického prvku s kyslíkom (chem.)
OXIDY kysličníky (chem.)
SIKATÍV kysličník ťažkých kovov, vysušovadlo (chem.)
STER kysličníková vrstva vznikajúca pri tavení čistých kovov