Výsledky vyhľadávania pre lítost

CENO prvá časť zložených slov s významom spoločenstvo, pospolitosť
KOMUNITA spoločenstvo pospolitosť, spoločný majetok
VEREJNOSŤ občania, pospolitosť