Výsledky vyhľadávania pre lúče

ABBA lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov
ÁBELOVÁ obec v okrese Lučenec
ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABRUPCIA odlúčenie placenty
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ACETÁL organická zlúčenina
ACETÁL organická zlúčenina, i acetal
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu
ACETO (i ACET-) predpona zlúčenín kyseliny octovej
ACETYLÁCIA zavádzanie acetylu do molekuly organickej zlúčeniny