Výsledky vyhľadávania pre lýzať

HYDROGENÁCIA pridanie molekuly vodíka na násobnú väzbu za prítomnosti katalyzátorov
KATALÝZA urýchlenie chemickej reakcie katalyzátorom