Výsledky vyhľadávania pre l papeza

CAMERLENGO kardinál zastupujúci pápeža
DON čestný titul pápeža
ENCYKLIKA okružný list pápeža biskupom alebo všetkým veriacim
INTERREGNUM medzivládie, v katolíckej cirkvi doba od skončenia vlády jedného pápeža do nastúpenia druhého
KAMERLENGO kardinál spravujúci majetok kardinálskeho zboru, kardinál zastupujúci pápeža v čase od jeho smrti do zvolenia nového páleža
KARDINÁL vysoký hodnostár katolíckej cirkvi oprávnený voliť pápeža, po pápežovi najvyšší duchovný hodnostár, pestrofarebný pinkovitý vták teplejších oblastí Južnej a Severnej Ameriky
KATEDRA odborné oddelenie na fakulte vysokej školy, stolík učiteľa, učiteľský úrad pápeža, biskupský stolec, symbol autority a úradnosti
KONCIL poradné zhromaždenie, v katolíckej cirkvi zhromaždenie najvyšších hodnostárov pod predsedníctvom pápeža, cirkevný snem
KONCIL EKUMENICKÝ svetový koncil, koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža
KONCILEKUMENICKÝ svetový koncil koncil všetkých cirkevných najvyšších hodnostárov (biskupov) za predsedníctva pápeža