Výsledky vyhľadávania pre l zast

ABALDA hlavný sklad tabaku, trafika (zast.)
ABALDA sklad tabaku (zastar.)
ABATE zastaviť, po anglicky
ABAŽÚR tienidlo lampy (kniž., zast.)
ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABONMÁN predplatenie, predplatné, subskripcia (zast.)
ABONMÁN predplatné na časopis (zastar.)
ABONOVAL predplácal (zastar.)
ABONOVAL preplácal (zastar.)
ABONOVALA preplácala (zastar.)
ABONOVALI preplácali (zastar.)
ABONOVALO preplácalo (zastar.)
ABONOVAŤ preplácať (zastar.)
ABONUJ predplácaj si tlač (zast.)
ABONUJ preplácaj (zastar.)
ABONUJE predpláca (zastar.)
ABONUJE prepláca (zastar.)
ABONUJEME preplácame (zastar.)
ABONUJETE preplácate (zastar.)
ABONUJÚ preplácajú (zastar.)
AC Antigua a Barbuda - zastaralá skr. NATO