Výsledky vyhľadávania pre l zast

ABALDA hlavný sklad tabaku, trafika (zast.)
ABALDA sklad tabaku (zastar.)
ABATE zastaviť, po anglicky
ABAŽÚR tienidlo lampy (kniž., zast.)
ABLEGÁCIA ustanovenie zástupcu vyslanca (zastar.)
ABLEGÁT vyslancov zástupca (zastar.)
ABOLÍCIA zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABOLÍCIA zastavenie trestného konania udelením milosti
ABOLÍCIA zrušenie zákona, zastavenie súdneho konania udelením milosti
ABONMÁN predplatenie, predplatné, subskripcia (zast.)