Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre lašká

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
AE latinská dvojhláska
AFRIKÁTA spoluhláska vznikajúca splynutím sykavky so zubnou spoluhláskou
AFRIKÁTA spoluhláska, ktorá vznikla splynutím zubnej spoluhlásky so sykavkou
AGAPA kresťanská láska (náb.)
AGAPA láska Boha k ľuďom (kresť.)
AGAPÉ láska Boha k ľuďom (kresť.)
ALASKIT zásaditá hlbinná hornina (aj alaskait)
ALOFÓNA hláska zastupujúca inú hlásku
ALTRUIZMUS nesebecký, láskavý vzťah k druhému človeku, láska k blížnemu