Výsledky vyhľadávania pre la po česky

ABU DHABI Abú Dhabí, po česky ABÚ DHABÍ metropola Spojených arabských emirátov (Abú Zabi)
ABUDHABI abú dhabí po česky abú dhabí metropola spojených arabských emirátov (abú zabi)
ADAMEC bývalý český politik a verejný činiteľ (Ladislav, 1926-2007)
ADÁMEK český dôstojník, podplukovník československého letectva, entomológ, hlavne lepidopterológ (Adolf, 1903-1949)
ADULAR adulár, po česky
AFILACE afilácia, po česky
AJTA české citoslovce, ajhľa, po česky
AKUMULACE akumulácia, po česky
ALABAMAN Alabamčan, po česky
ALALIE alália, po česky