Výsledky vyhľadávania pre lah po

ANACIONALIZMUS ľahostajnosť k vlastnému národu, k svojmu pôvodu, opak nacionalizmu
ANORÁK ľahká športová vetrovka, lyžiarska vetrovka (aj anorak)
APATHY ľahostajnosť, po anglicky
APATIA nezáujem, ľahostajnosť, nečinnosť, oslabenie reakcií voči prichádzajúcim podnetom
APOLITICKÝ ľahostajný k politike, nezaujímajúci sa o politiku
AZBUKA ruská abeceda, písmo odvodené z cyriliky, písmo vytvorené z cirkevnoslovanských písmen a písmen používaných východnými Slovanmi (cyrilika, hlaholika)
BAGATELIZOVAŤ znevažovať, podceňovať, zľahčovať
BALZA ľahké a pevné juhoamerické drevo, používané na stavbu modelov
BALZA veľmi ľahké drevo, používa sa v modelárstve
BANTAM ľahšia váhová kategória športovcov