Výsledky vyhľadávania pre last

ABA beduínsky plášť z ťavej kože, vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABA plášť beduínov
ABÁJA čierny plášť zakrývajúci celé telo, nosia ho ženy v moslimských krajinách (v krajinách Orientu)
ABÁJA plášť moslimských žien
ABÁJA vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu
ABAKO oblastná politická strana v Kongu (1950-1965)
ABANDON zrieknutie sa vlastníckeho práva za poskytnutú náhradu , vzdanie sa nárokov, vlastníckeho práva, poistnej veci alebo náhrady, zrieknutie sa vlastníckeho práva za náhradu (práv.)
ABATIŠA vedúca kláštora, predstavená v ženskom kláštore, predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej cirkvi
ABÉLARD francúzsky teológ a scholastický filozof - racionalista (Pierre, 1079-1142)
ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť