Výsledky vyhľadávania pre latinsky raz

ANTE MERIDIAM latinský výraz - pred obedom, dopoludnia (používá se v anglických časových údajoch: AM)
CHRONOGRAM v latinských nápisoch údaj letopočtu výrazným písmom
IAM už, teraz, po latinsky
SIMILIA SIMILIBUS latinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť), základná zásada homeopatie
SIMILIASIMILIBUS latinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť) základná zásada homeopatie
VAE VICTIS beda porazeným, po latinsky