Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre lavia

AMFIMIXIA pohlavné rozmnožovanie založené na spojení gamét jedincov opačného pohlavia
ČELESTA hudobný nástroj s klaviatúrou
ČEMBALO strunový brnkací hudobný nástroj s klaviatúrou, klavičembalo, harpsichord
DIEVČATKO dieťa ženského pohlavia
EPIGAMIA vzájomná príťažlivosť jedincov opačného pohlavia
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
FLAVIANUS latinské mužské meno (Flavián)
HOMOSEXUÁL človek, ktorý sa sexuálne zaujíma o osoby rovnakého pohlavia
HOMOSEXUALITA pohlavná náklonnosť k osobám rovnakého pohlavia
IDIOCHROMOZÓM určuje genetický podklad pohlavia, pohlavný chromozóm