Výsledky vyhľadávania pre laza

ADEN predpona (žľaza)
ADENO cudzia predpona (žľaza)
ADENÓM nezhubný nádor podobnej stavby ako žľaza
BORRELL kubánsky basketbalista (Lazaro, *1972)
BRUZÓN kubánsky šachista (Lázaro Batista, *1982)
BRZLÍK detská žľaza, týmus
CARNOT francúzsky štátnik, matematik a vojenský spisovateľ (Lazar Nicolas Marguerite, 1753-1823)
EFEKTOR výkonný orgán, ktorý reaguje na podráždenie receptora, napr. sval alebo žľaza, zariadenie umožňujúce vykonávať jednotlivé úkony, napr. chápadlo, nasadzovač matíc, zváracia pištoľ a pod.
ENDOKRINOLÓGIA náuka o žľazách s vnútorným vylučovaním, oddelenie kliniky liečiace choroby týchto žliaz
EPIFÝZA žľaza s vnútorným vylučovaním