Výsledky vyhľadávania pre leštiť

ALISAR leštiť, po španielsky
HLADIŤ leštiť
NABLÝSKAŤ naleštiť, vyleštiť
PULIR leštiť, po španielsky
VYGLANCOVAŤ vyleštiť (hovor.)