Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre lebo po tal

AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ASIAGO taliansky polotvrdý syr s malými dierkami alebo štrbinkami
BAZÁR orientálne trhovisko, väčšie obchodné stredisko, najčastejšie na predaj použitých alebo menej kvalitných predmetov
ELIPSA kužeľosečka, krivka, geometrické miesto bodov, ktorých súčet vzdialeností od dvoch ohnísk je stály, nevyjadrovanie očakávaných slov alebo viet podľa daného vetného schématu, výpustka, druh kužeľosečky
EXHIBICIONIZMUS nápadné vystupovanie na verejnosti, návratná alebo pretrvávajúca tendencia odhaľovať svoje genitálie pred cudzími (zvyčajne opačného pohlavia) alebo ľuďmi na verejných priestranstvách, bez zameranosti na bližší kontakt
HALO prstenec okolo obrazu hviezdy na fotografickej snímke alebo okolo zdroja svetla spôsobený odrazom svetla a jeho lomom v kryštálikoch ľadu
INFULA orientálna alebo liturgická pokrývka hlavy, mitra
INKLÚZIA vzťah medzi triedami, množinami vyjadrovaný slovami „je podmnožinou“, uzavrenina v bunke obsahujúca zásobné látky, farbivá a anorganické kryštalické látky, cudzorodá hmota v hornine alebo v neraste
INVESTOR osoba alebo orgán, ktorý vkladá kapitál do podnikania, hradí jeho náklady
JUXTAPOZÍCIA položenie dvoch textov vedľa seba za účelom ich porovnania, rast kryštálu prikladaním ďalších vrstiev rovnakého minerálu na menších jedincov, tvorenie slov spojením dvoch alebo viacerých slov bez zmeny ich podoby