Výsledky vyhľadávania pre len, anglicky

BUCK jeleň, srnec, po anglicky
CANTEEN jedáleň, po anglicky
DEER jeleň, srnec, po anglicky
EATERY jedáleň, po anglicky
MEMBER člen, po anglicky
ONLY až, celý, iba, len, lenže, najlepší, po anglicky
SEAL tuleň, po anglicky
STAG jeleň, po anglicky
THAT len, po anglicky
WHICH len, po anglicky