Výsledky vyhľadávania pre lepka na 6 písmen

BRNKAŤ klepkať na struny
KLEPAŤ klepkať
KLOPAŤ poklepkávať
LEPIVO lepkavo
ŤUKALA klepkala
ŤUKALI klepkali, klopkali