Výsledky vyhľadávania pre les po cesky

BOLEST bolesť, po česky
BURKET český odborný spisovateľ, entomológ, spoluzakladateľ, budovateľ a prvý riaditeľ českých lesníckych škol v Písku narodený na Slovensku (Ladislav, 1855-1933)
CEJN sladkovodná ryba, pleskáč, po česky
FARSKÝ český prírodovedec, entomológ, poľnohospodársky a lesný inžinier, riadny profesor ochrany lesa a poľovníctva Lesníckej fakulty VŠZ v Brne, biológ a organizátor československého lesníctva (Octavián, 1893-1969)
HANÁK český pornoherec (Aleš, *1977)
HRDLIČKA český antropológ a lekár (Aleš, 1869-1943)
HVOZD hustý les, po česky
JISKŘIČKA záblesk, po česky
KOLA kolesá, po česky
KRUT krútenie, namáhanie prierezu telesa, po česky