Výsledky vyhľadávania pre letiska ri

ASDE Airport Surface Detection Equipment, zariadenie na sledovanie pohybu po ploche letiska (angl.skr.)
ITI kód letiska Itambacuri
KJK kód letiska Kortrijk
KYE kód letiska Tripolis
LRA kód letiska LARISSA
MID kód letiska Merida
MNN kód letiska Marion
OUK kód letiska Outer Skerries
PNN kód letiska Princeton
RIB kód letiska Riberalta