Výsledky vyhľadávania pre liehovina,

ALKOHOL organická zlúčenina, v ktorej je vodík nahradený hydroxylovou skupinou, lieh, liehovina, všeobecný názov pre etanol, opojný nápoj, liehovina
BOLS alkoholický nápoj, druh likéra, značka liehovín, značková liehovina, jemný likér
KVIT pálenka, liehovina, tvrdý alkohol, pálenka, čistý lieh (zast., hovor., nár.)