Výsledky vyhľadávania pre linaj na 5 písmen

ČIARA linaj
LÍNIA čiara, priamka, rys, ťah, obrys, linaj, hranica, frontová čiara, smer politickej a inej činnosti, v biológii rad príbuzných jedincov, vojenský sled, rozvinutý rad vojnových lodí
LINKA linajka