Výsledky vyhľadávania pre linka

ALAS arktická kotlinka s jazierkami
ATL automatická triediaca linka (skr.)
ČERNÍK český bylinkár, spisovateľ a politický väzeň (Bohumil, *1924)
ČIARA linka
HERBÁR bylinkár, zbierka sušených rastlín a kniha na ich uloženie, súpis liečivých rastlín
HOTLÁJN horúca linka, priame telefonické spojenie štátnikov, tzv. červený telefón, poradenstvo cez telefón
KAOLÍN hornina obsahujúca kaolinit, surovina pre keramický priemysel, kaolínová hlinka
KORENÁR zelinkár, zelinár
KRAKELA trhlinka v farebnej vrstve maľby
KRAKELÉ sklo alebo keramika s ozdobnými trhlinkami (tiež kraklé)