Výsledky vyhľadávania pre listina spis

AKT úradný spis, kancelársky spis, listina
LAJSTER spis, listina (hovor.)