Výsledky vyhľadávania pre lkr

AMFITEÁTER staroveké antické kruhové divadlo so scénou v strede, v starom Ríme podobná stavba pre vystúpenia gladiátorov, spravidla nezakryté, sálová miestnosť podobného tvaru, polkruhový priestor so stupňovitým hľadiskom
APSIDA 1. polkruhový alebo podkovovitý výstupok stavby. 2. najbližšie a najvzdialenejšie body dráhy planéty okolo Slnka
APSIS polkruhový výčnelok stavby - apsida
APSIS polkruhový výklenok stavby
KONCHA nosová mušľa (lek.) polkruhovitá klenba (stav.) mušľa, korýtko (zool.)
KONCHA nosová mušľa polkruhová klenba
KONCHA ulita, lastúra, mušľa, skostnatená platnička v nosnej dutine stavovcov, polkruhová klenba
LUNETA polkruhovité opevnenie (voj.)
MIHRÁB polkruhový výklenok v stene mešity