Výsledky vyhľadávania pre lmi

ABASI veľmi kvalitná egyptská vlna
ABNORMÁLNE nadmerne veľmi
ABRAZÍVUM veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie
ABSENTIZMUS fyzické opúšťanie veľkostatkov majiteľmi v 19. storočí (hist.)
ADÓNSKY tvorený daktylmi a trochejmi (adónsky verš)
ADOPCIA osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii
ADOPCIA PREDIMPLANTAČNÁ osvojenie embrya manželmi alebo partnermi ešte pred jeho zavedením do tela príjemkyne pri asistovanej reprodukcii
AEROCYKEL vrtuľník veľmi malých rozmerov
ALAMOZIT veľmi vzácny biely nerast
ALASKAIT sivý nerast (veľmi zriedkavý)
ALLEGRISSIMO v hudbe: veľmi rýchlo
AMORTIZÁTOR amortizér, tlmič automobilov
AMYLOPLAST veľmi malé útvary v rastlinných bunkách, obsahujúce škrob
ANGAŽOVAŤ SA byť pri niečom veľmi horlivý, zúčastniť sa na niečom s veľkým zaujatím
ANGAŽOVAŤSA byť pri niečom veľmi horlivý
ANCHIPODIA anchipódia, jedinec s deformovanou panvou, dolné končatiny má veľmi blízko k sebe, med.
ANTIEMETIKUM látka tlmiaca zvracanie
ANTIKRIST odporca Krista, neznaboh, v prenesenom význame veľmi zlý človek, ancikrist
APOTÉMA druh kolmice
ARCHEOLÓGIA časť historickej vedy skúmajúcej obdobia, z ktorých sa nezachovali alebo len vo veľmi malej miere písomné pamiatky a opierajúca sa preto o vecné pamiatky z vykopávok a pod.
ARCHIVISTIKA odbor zaoberajúci sa diplomatickými materiálmi, ktoré stratili aktuálnosť
ASSAI hodne, veľmi
ATIHO výrobná značka tlmičov vozidiel
ATROPÍN veľmi jedovatý alkaloid užívaný ako liek v očnom lekárstve a v chirurgii, nachádza sa v ľuľkovci zlomocnom, durmane
AŽAŽ veľmi veľa (hovor.)