Výsledky vyhľadávania pre lný odpor

IDIOSYNKRÁZIA zvýšená citlivosť na niektoré javy alebo látky, neprekonateľný odpor
KOPP americký zločinec - vrah, radikálny odporca potratov (James Charles, *1954)
LIBERTIN v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec, človek voľných názorov a mravov, člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti
POPULARIZÁCIA šírenie vedeckých a iných poznatkov všeobecne zrozumiteľnýmspôsobom, podpora rastu obľúbenosti verejne známej osobnosti, zrozumiteľný výklad
REOSTAT regulovateľný rezistor, odporník