Výsledky vyhľadávania pre lno

ABNORMALITA abnormálnosť, nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, koptické označenie božstva
ABRAXAS magické slovo s číselnou hodnotou 365, mystické číslo gnostikov
ABSOLÚTNOSŤ úplná čistota, úplnosť, dokonalosť (lek.)
ABSOLÚTNOSŤ úplnosť, dokonalosť, neobmedzenosť
ABSURDITA nezmyselnosť, vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť
ABSURDUM absurdnosť, nezmyselnosť (kniž.)
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti
AD ABSURDUM až do nezmyselnosti, postup dôkazov spornosti, čo odporuje logike, dovedené do dôsledkov
ADABSURDUM až do nezmyselnosti