Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre ložo po nemecky

ABBT nemecký filozof, predstaviteľ populárnej filozofie (Thomas, 1738-1766)
ALBERT nemecký filozof a spoločenský vedec, žiak K. R. Poppera, vedúci predstaviteľ kritického racionalizmu (Hans, *1921)
ALBERT nemecký filozof, ktorý sa snaží spájať ontológiu s tézami filozofie existencie s cieľom vypracovať filozofiu jednotlivých oblastí kultúry - filozofiu umenia, filozofiu náboženstva, filozofiu spoločnosti a filozofiu výchovy (Karl, *1921)
ALTHUSIUS nemecký filozof, filozof práva, politológ (Johannes, 1563-1638)
ANDERS významný nemecký kultúrnokritický a spoločenskokritický filozof, ktorý reflektoval predovšetkým atómové ohrozenie a možné zničenie ľudstva a bojoval proti nemu (Günther, 1902-1992)
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BÖHME nemecký filozof, učený obuvník, jedna z ústredných postáv kresťanskej mystiky (Jakob, 1575-1624)
DIEMER nemecký filozof profesor v Düsseldorfe zaoberal sa problematikou vývinu fenomenológie hermeneutiky a ďalších filozofických smerov výskumom typov filozofie všeobecnou teóriou vedy ako aj historicko-systematickými pokusmi o dokumentáciu filozofie pomo
DRIESCH nemecký filozof, pôvodne biológ (Hans, 1867-1941)
FEUERBACH nemecký filozof, mladohegelovec, jeden z iniciátorov antropologizmu (Ludwig Andreas, 1804-1872)