Výsledky vyhľadávania pre log suc

ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
AKAROLÓGIA náuka o roztočoch, súčasť biológie
AND logický operátor konjunkcia, logický súčin
ANTROPOMETRIA náuka o meraní častí ľudského tela, súčasť antropológie
ASTER nemecký filozof, protivník Husserlovej fenomenológie, pozitivista a gnozeo-logický obnovovateľ nominalizmu v súčasnosti (Ernst von, 1880-1948)
BERGER slovenský hudobný skladateľ filozoficko-meditatívneho typu, muzikológ a filozof hudby, ktorý sa snaží vytvoriť systém hud. teórie adekvátny súčasnému vedeckému mysleniu a ktorý by bol maximálne všeobecný (Roman, *1930)
BIOAKUSTIKA náuka o zvukových a hlasových prejavoch živočíchov, súčasť biológie
CESTODOLÓGIA výskum pásomníc, súčasť helmintológie
CYTOFYZIOLÓGIA súčasť cytológie skúmajúca činnosť buniek, ich deje a funkcie, rast a delenie buniek
FARMAKODYNAMIKA súčasť farmakológie skúmajúca účinky liekov na organizmus