Výsledky vyhľadávania pre lord skratka

DDT (skr. dichlórdifenyltrichlóretánu) veľmi účinná látka na hubenie hmyzu
LD angl. skr. lorda
LD lord (skr.)
LJ Lord Justice (skr.)