Výsledky vyhľadávania pre loska

AREOLA hnedá plôška okolo bradavky
ASKOS starogrécky džbán, antická nádoba, ploská nádobka (hist.)
BODKA malá kruhová plôška
FAZETA brúsená plôška drahokamu, skla a pod., plôška rezných nožov, hrana skosená pod daným uhlom
KALETA spodná plôška výbrusu drahokamov
KULAČ okrúhla ploská fľaša, čutora
SLOT plôška na krídle, nábežná plôška pred krídlom lietadla na usmernenie prúdenia, štrbina v krídle lietadla
SUBFOSÍLIA nedávno vzniknutá skamenelina, u ktorej ešte nedošlo k nahradeniu organickej zložky, poloskamenelina rastliny alebo živočícha
ŤAPKA ploská fľaška