Výsledky vyhľadávania pre lozenie

AGITÁCIA premiešavanie rmutu, aby sa prevzdušnil a mal rovnomerné zloženie
ALELOTYP genotypické zloženie populácie
ALMARA väčšia skriňa na uloženie liturgických predmetov (hist.)
ALOKÁCIA rozmiestenie, umiestenie, rozloženie
ANALYZÁTOR prístroj na stanovenie zložiek, na rozloženie, vytriedenie danej veličiny alebo závislosti, jej vyhodnotenie, látka používaná pri analýze, ten, kto prevádza analýzu
CYTOLÝZA rozpad, rozloženie bunky (lek.)
DECENTRALIZÁCIA rozloženie zo stredu na obvod, presun ústrednej právomoci na nižšie orgány
DEPOZIT uloženie cennej hnuteľnosti
DIERÉZA analýza pojmu, rozloženie pojmu (filoz.)
DISIMILÁCIA rozlíšenie, rozloženie