Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre lsti

BUCHLOVAN český spisovateľ, prekladateľ z nemčiny a poľštiny, učiteľ a knihovník (Bedřich Beneš, 1885-1953)
ENDOGAMIA pokrvné príbuzenstvo, príbuzenská plemenitba zvierat, historické spoločenské pravidlo, podľa ktorého je uzatváranie manželstiev prípustné iba v rámci vlastného kmeňa
GNÁ bohyňa posolstiev
KNIF obratný chmat, úskok, manéver, ľstivé jednanie
LESTNE ľstivo (zried.)
MACHIAVELLIZMUS používanie mravne pochybných spôsobov vo verejnom živote, uplatňovanie zásady, že účel svätí prostriedky, zákerný, ľstivý spôsob chovania
MALICIÓZNY zlomyseľný ľstivý, škodoradostný
ODYSEUS ľstivý kráľ z Itaky, hrdina starogréckej mytológie
OKABÁTILA preľstila
OKABÁTILA SOM preľstila som