Výsledky vyhľadávania pre luč

ABAFI slovenský politik, cestovateľ, revolucionár (František, 1732-1817)
ABBA lyrický žáner, lyrická báseň s námetom ranného lúčenia milencov
ÁBELOVÁ obec v okrese Lučenec
ABLÁCIA chirurgický zákrok na povrchu tela, mechanické odňatie, chirurgické odlúčenie, amputácia
ABRUPCIA odlúčenie placenty
ABRUPCIA odtrhnutie svalu alebo šľachy, zlomenie, ulomenie zuba, odlúčenie placenty
ABSOLVOVAŤ dať absolúciu - rozhrešenie
ACETÁL organická zlúčenina
ACETÁL organická zlúčenina, i acetal
ACETÁL zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu a alkoholu