Výsledky vyhľadávania pre lučova

ACETONÚRIA ketonúria, vylučovanie acetónu močom
ACETONÚRIA ketonúria, vylučovanie ketónov – acetónu – močom
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA zlučovanie dvoch molekúl do jednej
ADOVAL chemicky zlučoval
ADOVAL zlučoval, spájal (odb.)
ADOVALA zlučovala (odb.)
ADOVALI zlučovali (odb.)
ADOVALI zlučovali, spojovali (chem.)
ADOVALO zlučovalo (odb.)