Výsledky vyhľadávania pre lua

AEM Assembly Evaluation Method
AER Academic Evaluation Report
AJE American Journal of Evaluation
BELLA slovenský hydrotechnik, spoluautor komplexného vodohospodárskeho plánu Slovenska (Štefan, 1880-1952)
DANIŠOVIČ slovenský vodohospodár pôvodca myšlienky a spoluautor projektu sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros zakladateľ vedného odboru hydrotechnika na Slovensku tvorca vedeckých základov vodohospodárskej teórie i praxe a tvorca slovenskej školy odboru vo
DELVE Data for Evaluating Learning in Valid Experiments
EAL Evaluation Assurance Level
EED Economic Evaluation Database (skr.)
ÉLUARD francúzsky spisovateľ (básnik), tiež Eluard (Paul, 1895-1952)
ELUENT rozpúšťadlo na vylúhovanie eluátov