Výsledky vyhľadávania pre luci sa

AFINITA zlúčivosť prvkov, susedstvo, príbuznosť (odb.), schopnosť látky zlučovať sa s inými látkami
ALEXANDER britský (anglický) filozof, neorealista, zakladateľ teórie emergentnej evolúcie (Samuel, 1858-1938)
DEKÁDA obdobie desiatich dní, desiatka, desiatka niečoho, napríklad kníh, rokov, v elektronike zapojenie sčítavajúce impulzy od 0 do 9, rozdelenie kalendára počas Veľkej francúzskej revolúcie na desaťdňové celky
ENDZELINS lotyšský a americký šachista (Lucijs, 1909-1981)
INKOMPATIBILNÝ nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný orgán
INTEGRÁLNY celistvý, úplný, neodlučiteľný, nedielny, podstatný, vzťahujúci sa na matematický integrál
LITVINOV maxim Maximovich, (17. července 1876 - 31. prosince 1951, Moskva) ruský revolucionář a třetí sovětský lidový komisař pro zahraniční věci v letech 1930–1939
LUXEMBURGOVÁ nemecká revolucionárka a politička (Rosa, 1870-1919)
ODOBERÁMESA lúčime sa, odchádzame
OSTRAKIZOVAŤ vylúčiť zo spoločnosti, odsunúť stranou, ignorovať, zbaviť sa