Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre luhovaním

KYANIZÁCIA ochrana dreva máčaním v roztoku sublimátu chloridu ortutnatého, hydrometalurgický spôsob získavania drahých kovov lúhovaním rudniny alebo flotačných koncentrátov
PERKOLÁT roztok látky získanej lúhovaním