Výsledky vyhľadávania pre lyžičiar vták

AJAJA americký bahniakovitý vták, patriaci do rodu lyžičiarov