Výsledky vyhľadávania pre lyrický spisovateľ

BÁKÍ turecký spisovateľ - lyrický básnik (1526-1600)
KOLAS bieloruský spisovateľ, lyrický básnik, dramatik, prozaik, kritik, publicista, prekladateľ a spolutvorca bieloruskej gramatiky (Jakub, 1882-1956)
LYRIK lyrický spisovateľ
TRAKL rakúsky spisovateľ - expresionistický lyrický básnik (Georg, 1887-1914)
TRUCHLÍKOVÁ slovenská spisovateľka, poetka, autorka lyrických subjektívnych básní, fejtónov a reportáží, dramatických románov, rozhlasových hier a rozprávok (Viola, 1921-1973)