Výsledky vyhľadávania pre má medze

ABDÉRITA obyvateľ Abdéry, v prenesenom zmysle malomeštiak, obmedzenec
ABDERITA zaostalý, obmedzený človek, obmedzenec, kocúrkovčan, malomeštiak, tiež abderita
ABSOLUTIZMUS vládna sústava, v ktorej má panovník neobmedzenú moc, neobmedzená vládna moc jednotlivca,absolútna monarchia, samovláda
ABSOLÚTNOSŤ nemanie vzťahu k niečomu, neobmedzená platnosť, nezávislosť, nepodmienenosť, opak relatívnosti
ANABIÓZA skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov
CACHE vo výpočtovej technike obmedzená pamäť s rýchlym prístupom
CENZÚRA úplné obmedzenie informácií
IGNORANCIA nevedomosť, neznalosť, duševná obmedzenosť, nevšímavosť
INFINITEZIMÁLNY nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s nekonečne malými veličinami
KONTAJNMENT kontrola, obmedzenie, sebaovládanie, ochranný kryt jadrového reaktora a primárneho okruhu