Výsledky vyhľadávania pre mé po čes

ABU DHABI Abú Dhabí, po česky ABÚ DHABÍ metropola Spojených arabských emirátov (Abú Zabi)
ABUDHABI abú dhabí po česky abú dhabí metropola spojených arabských emirátov (abú zabi)
ABYCHOM aby sme, po česky
ADAPTÁCIA prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom, proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia, prispôsobenie umeleckého žánru na iný
ADAPTÁCIA proces pomalej premeny flóry a fauny pod vplyvom meniaceho sa prostredia
ALOU hajde, hajdy, poďme, po česky
ÁMEN amen, po česky
AMERIKÁNEC Američan, po česky
ANABIÓZA skrytá forma života pri prežívaní v nepriaznivých podmienkach, maximálne obmedzenie životných procesov
ANAPAN obyvateľ mesta Anapa, po česky