Výsledky vyhľadávania pre mžit

AVOÁRY krátkodobé vklady u zahraničných bánk, okamžite použiteľné peniaze
AVOIRY krátkodobé vklady u zahraničných bánk, okamžite použiteľné
BRAINSTORMING okamžitý nápad, náhla inšpirácia
BRAINSTORMING okamžitý nápad, náhla inšpirácia, hľadanie nových nápadov metódou voľnej spontánnej diskusie na určenú tému
FÁZA okamžitý stav osvetlenia planéty alebo Mesiaca, ak sa pozeráme zo Zeme (astron.)
HNEĎ okamžite
IHNEĎ okamžite
IMEDIÁTNY bezprostredný, okamžitý
IMPROVIZÁCIA prejav alebo jednanie bez prípravy, čo vzniká z okamžitého nápadu
IMPULZÍVNY prudký, náhly, poddávajúci sa okamžitému podnetu