Výsledky vyhľadávania pre m grecky filozof

AENEAS grécky spisovateľ a filozof, predstaviteľ gnosticizmu (cca 450-534)
ALBINOS starogrécky filozof, predstaviteľ stredného platonizmu
ALKIDAMAS starogrécky filozof a rečník (Alkidamas z Elaie, 1. pol. 4. stor. pred Kr.)
ANAXAGORAS grécky predsokratovský filozof, ktorý preniesol filozofiu z maloázijských miest do Atén (500/497 pred. Kr. - 428/427 pred. Kr.)
ANDRONIKOS grécky filozof, predstaviteľ peripatetizmu (1. st. pred Kr.)
ANTIOCHOS grécky filozof, scholarchos Novej Akadémie (???-68 pred Kr.)
APOLLODOROS starogrécky filozof, gramatik a historik (asi 180-120 pred Kr.)
APOLLÓNIOS grécky filozof, predstaviteľ pytagoreizmu, náboženský reformátor (zač. 1. stor. - medzi 96-98)
ARCHIMEDES grécky matematik, fyzik (mechanik, vynálezca), astronóm a filozof (okolo 287-212 pred. Kr.)
ARISTARCHOS starogrécky astronóm a filozof (asi 320-250 pred Kr.)