Výsledky vyhľadávania pre m j

A hudobný tón, spojka, krátka samohláska
A medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliách
A skr. pre ampér, medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť všetky chemické prostriedky na textíliach
A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
Á PROPOS pri tej príležitosti, mimochodom, tiež a propos
A6 označenie lietadiel Spojených arabských emirátov, spojené arabské emiráty (označenie lietadiel)
AAFJES holandský spisovateľ a prekladateľ (Lambertus Jacobus Johannes, 1914-1993)
AAKJAER dánsky spisovateľ - prozaik a básnik, autor sociálne ladených románov (Jeppe, 1866-1930)
AALL nórsky politik a pamfletista (Jacob, 1773-1844)
AALTONEN starší fínsky politik (Aimo, 1906-1987), v rokoch 1944-1945 a 1949-1966 predseda Komunistickej strany Fínska